Approved
Nguyễn Thị Quý An
CEO
Siwintour - Winbooking - Sau Phong Service Trading Investement Trading
Approved
Phạm Văn Bé
Approved
Tạ Đào Bình
Giám đốc điều hành
Hội doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc / Cty Xây dựng- Xuất nhập khẩu Biviko"
Approved
Trần Văn Bình
Cố vấn/ Giám đốc Dự án
Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam
Approved
Lê Hữu Cảnh
Approved
Đào Carrick
Trưởng ban thư ký
C&T Accountants Limited / Hội người việt tại vương quốc Anh"
Approved
Nguyễn Công Chính
Ủy viên BTV Hiệp hội
Sado Group

Diamond

Approved
Lê Dũng
Approved
Võ Thành Đăng
Ủy viên BTV, PCT Hiệp hội
Intercharm

Diamond

Approved
Vũ Hoàng Đức
Chủ tịch HĐQT
Cty TNHH SX DV LẬP ĐỨC

Bronze

Approved
Đặng Thị Thu Hà
Ủy viên BCH
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

VIP

Approved
Bùi Văn Hanh
Giám đốc
Hội doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc/ Cty L&HM Plastic
Approved
Lê Thị Hạnh
Approved
Nguyễn Thế Hiền
Chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân, Kiều bào tại Lào

N/A

Jump to page:
1 2 3 4 5