Hướng dẫn đăng ký

Quý Hội viên có thể đăng ký tham gia Hiệp hội BAOOV theo các bước sau:

  1. Download và điền vào Form đăng ký TẠI ĐÂY.
  2. Gửi bản scan cho văn phòng BAOOV qua email info@doanhnhanvietnam.org.vn
  3. Đại diện BAOOV sẽ liên hệ, tiến hành đăng ký và cung cấp thông tin cho Quý Hội viên.
  4. Quý Hội viên tham gia và sinh hoạt ở BAOOV.

Nếu Quý Hội viên cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng BAOOV:
VĂN PHÒNG HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: [+84] 918.699.209
Email: info@doanhnhanvietnam.org.vn
Website: www.doanhnhanvietnam.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/doanhnhanvietnam.org.vn