Liên hệ

Văn phòng Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam ở Nước Ngoài (BAOOV).

Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

[+84] 918-699-209

info@doanhnhanvietnam.org.vn

www.doanhnhanvietnam.org.vn

Liên hệ ngay với chúng tôi