Sự kiện đã diễn ra

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MAI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC

13:00:00 - 2018-05-10

Khách sạn New World

Đã diễn ra
DOANH NHÂN KIỀU BÀO GẶP GỠ ĐẦU NĂM - CHÀO 2018

18:00:00 - 2018-02-05

Khách sạn Rex

Đã diễn ra
HỘI NGHỊ KIỀU BÀO GÓP Ý VỚI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

07:30:00 - 2017-10-19

Trung tâm Hội Nghị 272

Đã diễn ra
Workshop Packaging Technology Training 2017

09:00:00 - 2017-09-05

Mỹ Lan Group

Đã diễn ra
HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN & THỰC PHẨM VIỆT NAM LẦN THỨ 5

09:00:00 - 2017-07-26

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn

Đã diễn ra