HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MAI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Ngày 2018-05-10 - 13:00:00

Khách sạn New World

Đã diễn ra
DOANH NHÂN KIỀU BÀO GẶP GỠ ĐẦU NĂM - CHÀO 2018

Ngày 2018-02-05 - 18:00:00

Khách sạn Rex

Đã diễn ra
HỘI NGHỊ KIỀU BÀO GÓP Ý VỚI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 2017-10-19 - 07:30:00

Trung tâm Hội Nghị 272

Đã diễn ra
THE INSPIRING BREAKFAST: Connected World - Những câu chuyện thành công ở Australia

Ngày 2017-09-30 - 08:00:00

Stix Restaurant

Đã diễn ra
Workshop Packaging Technology Training 2017

Ngày 2017-09-05 - 09:00:00

Mỹ Lan Group

Đã diễn ra
HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN & THỰC PHẨM VIỆT NAM LẦN THỨ 5

Ngày 2017-07-26 - 09:00:00

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn

Đã diễn ra