CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC TẠI EL SALVADOR

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 11/11/2018 - 19/11/2018
Giờ - Cả ngày

Địa điểm
El Salvador


Hình thức tổ chức: Trưng bày sản phẩm, quảng bá doanh nghiệp tại Ngôi nhà Việt Nam (Vietnam House) trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế thường niên năm 2018 tại El Salvador, làm việc với các bộ ngành và các doanh nghiệp bán lẻ lớn của El Salvador.

Thư mời và nội dung: Download tại đây

Thông tin liên hệ:
Trần Hoàng Anh hoặc Lê Phương Thảo – Chuyên viên FSC
SĐT: 0903626464 hoặc 0947784131
Email: anhtran.snv@gmail.com

Chia sẻ.