DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH DOANH NHẬT BẢN – MEKONG

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 03/11/2018
Giờ - 7:30 am - 1:00 pm

Địa điểm
Sảnh Trấn Giang, Mường Thanh Hotel, TP. Cần Thơ


Đơn vị chủ trì: VCCI Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Số 12, Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Ms. Ngọc : +84 913 207 817 ; Ms. Mỹ Anh: +84 969 186 856
Email : lamthyvcci@gmail.com ; bichngoc.vccict@gmail.com

Form đăng ký: Download tại đây

Thư mời và nội dung diễn đàn: Download tại đây.

Chia sẻ.