DIỄN ĐÀN KINH TẾ ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ III

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 10/11/2018
Giờ - 12:00 am

Địa điểm
Hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM


Chủ đề: “Hoàn thiện cơ chế điều phối liên kết và quy hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ”.

Đơn vị chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ban kinh tế Trung ương chỉ đạo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Thành phần tham dự: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Công thương,Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, UBND Tp.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và một số tỉnh mở rộng; các quỹ đầu tư và tổ chức nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân, …

Thư mời: Download tại đây.

Chia sẻ.