GIAO LƯU KẾT NỐI TẠI VIỆT NAM CỦA HIỆP HỘI VJBA

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 22/01/2019
Giờ - 2:00 pm - 5:00 pm

Địa điểm
VĂN PHÒNG HIỆP HỘI BAOOV


 

 

THÔNG TIN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Mục tiêu: Liên kết – Hợp tác – Phát triển

Nâng cao thương hiệu hàng hóa Việt Nam và Nhật Bản

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong cac lĩnh vực vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Việt nam và Nhật Bản trên thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế  của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản

Sau hơn 5 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhật Bản và Việt Nam với các hội đoàn và cộng đồng.

Dowload thông tin buổi làm việc Tại đây

 

Chia sẻ.