HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 31/10/2018
Giờ - 8:00 am - 11:30 am

Địa điểm
Hội trường Grand Hotel, 8 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


Đơn vị chủ trì: UBND Tp.HCM – Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC).

Nội dung: Giải đáp câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố liên quan đến các chính sách về lao động, việc làm, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung và thu mời: Download tại đây.

Thông tin liên hệ: Thời hạn đăng ký trước 16h00 ngày 23/10

Chia sẻ.