HỘI NGHỊ KIỀU BÀO GÓP Ý VỚI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 19/10/2017
Giờ - 7:30 am - 11:30 am

Địa điểm
Trung tâm Hội Nghị 272


Nội dung:

Nhằm thu hút nhiều nguồn lực phát triển TP. HCM, phát huy tiềm lực của doanh nghiệp, trí thức kiều bào, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị “Kiều bào góp ý với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh” vào ngày 19/10. Hội nghị ghi nhận các tham luận của GS-TS Đặng Lương Mô, tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, doanh nhân Peter Hồng, doanh nhân Tony Lâm..

  1. Tìm hiểu tình hình nông nghiệp công nghệ cao
  2. Những khó khăn thách thức trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
  3. Định hướng phát huy nguồn lực tập trung ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp Thành phố.

Ban Tổ chức:

UỶ BAN về người Việt Nam ở nước ngoài TP kết hợp cùng Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn.

Khách mời tham dự : Lãnh đạo các Sở Ngành, UBND Quận Huyện liên quan và Hội Nông dân; đặc biệt là hơn 100 Trí thức Doanh nhân kiều bào.

Theo Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam ở Nước Ngoài – BAOOV. 

Chia sẻ.