Hội nghị Lãnh đạo thành phố gặp gỡ chuyên gia tri thức, doanh nhân kiều bào hiến kế xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành ” Trung tâm Tài chính ” và ” Đô thị Sáng tạo ” của khu vực

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 25/03/2019 - 30/03/2019
Giờ - Cả ngày


Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin liên hệ :

Ông Trần Quang Thu – Trưởng phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.

ĐT: 028 39303073

Email: tqthu.ovc@tphcm.gov.vn

 

 

Chia sẻ.