HỘI THẢO THÔNG TIN CÁC ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TP.HCM (31/10/2017)

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 31/10/2017
Giờ - 8:30 am - 11:30 am

Địa điểm
Trung tâm Hội Nghị 272


Nội dung phổ biến:

– Thông tin các điều kiện, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) đối với người Việt Nam ở nước ngoài; thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp Thành phố và quận, huyện trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.
– Thực trạng công tác giải quyết các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những khó khăn, vướng mắc đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận tại Thành phố.
– Trao đổi giải đáp câu hỏi có liên quan.

Khách mời:

– Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.
– Đại diện Lãnh đạo Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố; Ban Liên lạc kiều bào 24 quận huyện và một số Tổ Liên lạc kiều bào phường – xã; Ban Liên lạc Kiều bào Lào – Thái và Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối kiều bào Campuchia; Doanh nhân, Trí thức Kiều bào.

Chủ trì: Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban và người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố.

– Báo cáo viên: Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố (báo cáo và giải đáp).
– Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố (tham gia phần giải đáp).

Số lượng dự kiến: 120 người.

Đăng ký tham dự:
Liên hệ: Phòng Kinh tế – Khoa học Công nghệ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố
147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 39303073 – Quang Thu hoặc Cao Phong; Fax: 39306737
            Email: tqthu.ubnvnn@tphcm.gov.vn

Chia sẻ.