Họp Ban Thường Vụ BAOOV lần thứ 4 2018

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 27/10/2018
Giờ - 9:30 am - 1:00 pm

Địa điểm
Văn phòng VABIS – số 675B Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận, TP. HCMNội dung chính:

  1. Phê duyệt Báo cáo tình hình hoạt động kể từ sau cuộc họp BTV lần thứ 3 (13/09-15/10/2018).
  2. Thảo luận và quyết định Kế hoạch hoạt động trong thời gian còn lại của Q4 – 2018.

BAOOV OnlineMeeting QRCodeThư mời và nội dung cuộc họp: Download tại đây

Tham gia họp online: Link tại đây (ID meeting được gửi tự động đến email BTV)

Thông tin liên hệ:
Ngô Thị Ánh Dương – NV Văn phòng BAOOV
Email : duong.ngo@doanhnhanvietnam.org.vn
Mobile: 0913834677

Chia sẻ.