LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM( VMBIZ )VÀ PHÒNG THƯƠNG MẠI MÃ VIỆT( MVCC ) TẠI MALAYSIA

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 14/11/2018
Giờ - 9:30 am - 12:00 pm

Địa điểm
Đại sứ quan Việt Nam tại Malaysia, Số 4 Persiaran Stonor ,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia


Đơn vị tổ chức: Hội Doanh nhân Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) phối hợp Phòng thương mại Mã Việt (MVCC)

Thông tin liên hệ :

Mrs. Helen : 0938991981, email : hanhle0981@gmail.com

 

Chia sẻ.