THƯ MỜI HỘI THẢO ” VIỆT KIỀU KẾT HỢP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC TRUNG BỘ” 29/12/2018

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 29/12/2018
Giờ - 8:00 am - 12:30 pm

Địa điểm
Khách sạn Mường Thanh Sông Lam


Download Tài liệu :

Chương trình Hội thảo 

Tóm tắt Hành lang Đông Tây

Báo cáo kết quả làm việc 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Profile PGS.TS Thái Văn  Vinh – Viện Logistics Viết Nam

Tham luận Ông Ngô Đức Huy – Chủ tịch Hội KHKT Hà Tĩnh

Handout Chiến lược phát triển Logistics Hành lang kinh tế Đông Tây

Chiến lược phát triển Logistics Hành lang kinh tế Đông Tây

Chia sẻ.