Chuyên mục: Diễn đàn Kinh tế ASIA 2019 với chủ đề “Hợp tác thương mại Việt Nam – Singapore”