Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Hội nghị Xúc tiến thương mại Thái Lan – Việt Nam Quốc tế mở rộng