Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hợp tác với MB

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thống nhất ký kết hợp tác thực hiện các công tác trên một số lĩnh vực, gồm: Tư vấn giải đáp tài chính cho doanh nghiệp; Xây dựng cơ chế tiếp nhận ngoại hối; Mở tài khoản cho các kiều bào đầu tư.

Theo biên bản ký kết, trong thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác để các doanh nghiệp trong Hiệp hội có các buổi tọa đàm về tài chính doanh nghiệp; trở thành đầu mối kết nối các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường Việt Nam; hỗ trợ tư vấn tài chính, đầu tư phù hợp và tiếp cận vay vốn nếu có nhu cầu. Hai bên cũng sẽ cùng xây dựng cơ chế tiếp nhận ngoại hối, hỗ trợ thiết lập kênh chuyển tiền kiều hối “Bank to Bank” phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; thực hiện chương trình chuyển trả, đóng học phí cho sinh viên toàn cầu…

Bên cạnh đó, BAOOV và MB sẽ đồng hành thực hiện việc phục vụ khép kín cho khách hàng doanh nghiệp kiều bào để phát triển dự án, ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với chính sách và định hướng của MB trong từng thời kỳ. Hai bên sẽ mở tài khoản và hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục liên quan đến tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài; mở tài khoản cho các kiều bào và cho vay dự án phù hợp. BAOOV và MB cũng sẽ hỗ trợ phục vụ chuyển tiền và nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho Kiều bào đầu tư theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Luật đầu tư và các quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, hai bên sẽ phối hợp thành lập tổ công tác thực hiện nghiên cứu, xem xét trình Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước cho phép việc mở Tài khoản Online cho Khách hàng.

Tại lễ ký kết, Ông Lương Thanh Nghị – Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Hiện nay có 5,3 triệu người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia và vùng lánh thổ. Có 3.000 doanh nghiệp kiều bào đã về nước đầu tư kinh doanh với số vốn khoảng 4 tỷ USD; lượng kiều hối chuyển về trong nước hàng năm đã tăng lên. Việc thỏa thuận hợp tác giữa BAOOV và MB đã mở ra những cơ hội để phát huy tiềm năng thế mạnh của mình tạo nên những hiệu quả để góp phần vào sự phát triển của đất nước. Sự hợp tác này sẽ gặt hái thành công và lan tỏa nhiều ý nghĩa”.

Hợp tác giữa BAOOV và MB nhằm tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 – 2024”.

Bài liên quan