Thông tin liên hệ :

Ông Trần Quang Thu – Trưởng phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.

ĐT: 028 39303073

Email: tqthu.ovc@tphcm.gov.vn