Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

TỌA ĐÀM PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 14/12/2018
14:00 - 16:00

Nhóm sự kiện


Tọa đàm pháp luật trực tuyến:

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đơn vị tổ chức: Truyền hình pháp luật Việt Nam

Chủ đề 1: Pháp lý chung về các quyền cổ đông trong công ty cổ phần

Chủ đề 2: Thực trạng ngày càng nhiều vụ kiện dân sự liên quan đến các cổ đông trong công ty cổ phần

Chủ đề 3: Thực trạng ngày càng nhiều vụ kiện hình sự liên quan đến các cổ đông trong công ty cổ phần

Chủ đề 4: Các vấn đề cần nắm vững liên quan quyền khởi kiện của cổ đông trong công ty cổ phần

Bài liên quan