Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

CSR Chiến lược tạo nên những giá trị chia sẻ

Trách nhiệm xã hội chính là lý do ra đời và cũng là sứ mệnh cao cả của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

BAOOV luôn khuyến khích hội viên, doanh nhân và doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social responsibility – CSR).

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thật ra không còn là một khái niệm mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động về CSR tại phần lớn tại các doanh nghiệp vẫn chỉ được hiểu đơn thuần là các khoản đóng góp từ thiện, cứu trợ lũ lụt, chia sẻ cộng đồng hay các hoạt động xã hội tự nguyện của doanh nghiệp.

CSR là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những tác động của họ đối với xã hội” là định nghĩa được Ủy ban Châu Âu đưa ra trong năm 2011.

Như vậy, CSR không chỉ gói gọn trong các hoạt động thiện nguyện, giảm thiểu nguy cơ cho hoạt động kinh doanh hay là một hình thức nâng cao tiếng tăm cho doanh nghiệp.

Để có thể thực hiện được CSR mang tính chiến lược, doanh nghiệp cần phải xây dựng chính sách và quy trình quản trị để lồng ghép các vấn đề về xã hội, môi trường, quyền con người, đạo đức kinh doanh, cùng các mối quan tâm của khách hàng, người tiêu dùng vào chính những hoạt động kinh doanh và chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp.

Hay nói một cách khác, CSR là cách tiếp cận có hệ thống, tích hợp các yếu tố phi tài chính vào quyết định hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở xây dựng hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thay vì làm xói mòn hoặc phá hủy đối với nền kinh tế, xã hội, con người và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ngày nay, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn đặt tiêu chí xây dựng CSR là trọng tâm trong tổng thể chiến lược kinh doanh nhằm thức đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề và thách thức trong quá trình kinh doanh và phát triển. Cách tiếp cận CSR mới có thể vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh lâu bền và đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ và cải thiện tiêu chuẩn xã hội.