Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi tiếp Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Tại cuộc gặp, Đại diện BAOOV đã báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội trong năm 2019 vừa qua và trình bày các kế hoạch, phương hướng cũng như đề xuất một số chương trình phối hợp với Ủy ban trong năm 2020. Theo đó, hiện nay Hiệp hội đã có 371 thành viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến trong năm 2020, Hiệp…

TIN HIỆP HỘI

TIN TRONG NƯỚC

TIN QUỐC TẾ

TIN HIỆP HỘI

TIN QUỐC TẾ

TIN TRONG NƯỚC

MULTIMEDIA