Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và kiều bào

Ngày 17/1, tại TPHCM, Hiệp hội Doanh Nhân Việt Nam ở Nước ngoài (BAOOV) và Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) ký kết hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa các thành viên, hội viên, doanh nghiệp kiều bào Việt Nam tiếp tục tham gia mạnh mẽ và hiệu quả vào các hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Trọng tâm nội…

TIN HIỆP HỘI

TIN TRONG NƯỚC

TIN QUỐC TẾ

TIN HIỆP HỘI

TIN QUỐC TẾ

TIN TRONG NƯỚC

MULTIMEDIA