Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Giới thiệu chung

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, làm cầu nối gắn kết các doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

BAOOV được thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-BNV, ngày 13/03/2009 của Bộ Nội vụ và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được phê duyệt tại Quyết định số 1329/QĐ-BNV, ngày 24/09/2009 của Bộ Nội vụ. BAOOV chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành khác có liên quan.

Sứ mệnh của BAOOV là thu hút các nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài về phát triển kinh tế trong nước, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài hùng mạnh, có vị thế xứng đáng.

BAOOV hiện nay có hơn 317 Hội viên, phân bố tại 38 quốc gia, tập trung chủ yếu ở khu vực các nước phát triển thuộc châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á. Hội viên BAOOV đều là các doanh nhân thành đạt, có uy tín trong cộng đồng và có tấm lòng hướng về quê hương.

Tầm nhìn & Nhiệm vụ

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam trên khắp thế giới nhằm tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với nhau, tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong chiến lược hội nhập và phát triển. Các hoạt động cụ thể:

  • Tạo môi trường hợp tác kinh doanh: tổ chức các sự kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm bạn hàng và hợp tác đầu tư; huy động nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả cao.
  • Hỗ trợ thông tin: cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, thông tin kinh tế-thị trường, cập nhật các chủ trương, chính sách có liên quan, giúp Hội viên nắm bắt được các cơ hội đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế.
  • Tư vấn: tư vấn cho Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, các chính sách của Nhà nước; đại diện Hội viên gửi đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Với mạng lưới rộng khắp của mình, BAOOV luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nhân Việt Nam trong nước tìm kiếm các khách hàng và đối tác phù hợp ở nước ngoài cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp ở nước ngoài kết nối với các doanh nghiệp trong nước.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Số 302 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: [+84] 918.699.209
Email: info@doanhnhanvietnam.org.vn
Website: www.doanhnhanvietnam.org.vn