Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh quảng bình giai đoạn 2018-2020

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM  QUỸ ĐẤT MỤC TIÊU, QUY MÔ SUẤT ĐẦU TƯ ĐẦU MỐI
A. LĨNH VỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI (17 dự án)
I. Khu nghỉ dưỡng ven biển
1 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Trạch Các xã: Quảng Đông, Quảng Phú (160)/Quảng Xuân, Quảng Hưng (210), Huyện Quảng Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 1 km, cách Đồng Hới 65km.  370 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 30 tỷ.đ/ha BQL KKT
2 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Tân Hòa – Lệ Thủy Xã Ngư Thủy  Bắc, huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách Đồng Hới 45km.  55 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 30 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
3 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Thanh Trạch – Bố Trạch Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 30km.  40 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 50 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
4 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Thọ – Ba Đồn Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách Đồng Hới 45km.  30 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 50 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
5 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Hải Ninh Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 4km, cách Đồng Hới 10km.  23 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 50 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
6 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Đá Nhảy – Bố Trạch Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 30km.  10 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 50 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
II. Khu nghỉ dưỡng sinh thái
7 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen – Lệ Thủy Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 50km.  280 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 15 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
8 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Quảng Ninh Các xã: Gia Ninh/Hải Ninh huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Cách QL1A 1km, cách Đồng Hới 15km.
 250 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 15 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
9 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phá Hạc Hải – Quảng Ninh Các xã: Tân Ninh/Gia Ninh/Vạn Ninh, huyện Quảng  Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 2km, cách Đồng Hới 15km.  200 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 15 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
10 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha – Bố Trạch Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách đường HCM 1km, cách Đồng Hới 45km.  190 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 30 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
11 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Bụt – Minh Hóa Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL12A, cách Đồng Hới 100km.  100 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 15 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
12 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Mơ – Minh Hóa Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM, cách Đồng Hới 100km.  75 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 15 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
13 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phúc Trạch – Bố Trạch Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM nhánh Tây, cách Đồng Hới 60km.  50 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 30 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
14 Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Soi – Quán  Hàu Thị trấn Quán  Hàu, huyện Quảng Ninh. Cồn nổi giữa sông Nhật Lệ, Cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 0,5km, cách TP Đồng Hới 10km.  14 ha Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu 15 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
III. Trung tâm thương mại
15 Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Ba Đồn Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Giao thông thuận lợi, có đường QL12A chạy qua, cách Thành phố Đồng Hới khoảng 45km.  2,3 ha Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 – 5 sao 500 tỷ.đ Sở KH&ĐT
16 Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 1 – Đồng Hới Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, thuộc khu quy hoạch TTHC tỉnh.  2,5 ha Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 – 5 sao 1.000 tỷ.đ Sở XD
17 Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 2 – Đồng Hới Đường Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, trung tâm TP. Đồng Hới.  2 ha Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 – 5 sao 1.000 tỷ.đ Sở XD
B. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (05 dự án)
1 Dự án phát triển điện gió Quảng Bình Huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi.  4.000 ha Tổng công suất quy hoạch: 900 MW
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu, đảm bảo tối thiểu 50MW/DA
BQL KKT
2 Dự án phát triển điện mặt trời Quảng Bình Huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi.  4.000 ha Tổng công suất quy hoạch: 1.000 MW
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu, đảm bảo tối thiểu 50MW/DA
Sở KH&ĐT
3 Nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp Các KCN trên địa bàn tỉnh.  50 ha Ứng dụng Đầu tư nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp.
Công suất 500.000 sản phẩm/năm.
1.000 tỷ.đ BQL KKT
4 Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  100 ha Đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Quy mô, công suất do nhà đầu tư đề xuất
2.000 tỷ.đ BQL KKT
5 Nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  100 ha Đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp xe ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Công suất dự kiến 50.000 xe/năm
5.000 tỷ.đ BQL KKT
C. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (08 dự án)
1 Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Lệ Thủy Các xã: Hồng Thủy/Cam Thủy/Thanh Thủy/Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi.  1.400 ha Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
2 Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Quảng Ninh Các xã: Võ Ninh/Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi.  800 ha Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
3 Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Bố Trạch Tại phường Bắc Lý, xã Lộc Ninh TP Đồng Hới; xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. (Đất rừng sản xuất thuộc Công ty Long Đại đang quản lý).  370 ha Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
4 Trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản huyện Lệ Thủy Các xã: Lộc Thủy/An Thủy, huyện Lệ Thủy
Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước cho dự án. Cách TP. Đồng Hới khoảng 50km.
 350 ha Ứng dụng công nghệ trong đầu tư mô hình trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
5 Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Minh Hóa Xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo khoảng 80km.  200 ha Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
6 Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả vùng gò đồi huyện Quảng Ninh Các xã: An Ninh/Vạn Ninh/Xuân Ninh/Hiền Ninh/Hàm Ninh/Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước.  180 ha Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
7 Khu chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung huyện Tuyên Hóa Các xã: Nam Hóa/Kim Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo 50km.  100 ha Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu 2 tỷ.đ/ha Sở KH&ĐT
8 Nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao Các KCN trên địa bàn Huyện Quảng Ninh/Lệ Thủy.  60 ha Đầu tư nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao trên cơ sở vùng nguyên liệu hiện có (quy hoạch khoảng 4.500 ha). Công suất chế biến khoảng 20.000 tấn gạo/năm 100 tỷ.đ Sở KH&ĐT
D. LĨNH VỰC Y TẾ, ĐÀO TẠO (03 dự án)
1 Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới
Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Sát đường tránh Đồng Hới.
 4 ha Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh. 500 tỷ.đ Sở KH&ĐT
2 Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Phường Phú Hải, TP. Đồng Hới
Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Sát đường nối cầu Nhật Lệ II – Đồng Hới.
 4 ha Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh. 500 tỷ.đ Sở KH&ĐT
3 Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.
Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Sát QL12A, cách Đồng Hới 40km.
 2 ha Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 250 giường bệnh. 300 tỷ.đ Sở KH&ĐT
E. LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG (15 dự án)
I. Hạ tầng khu dân cư, đô thị
1 Khu phức hợp đô thị, dịch vụ du lịch ven biển Quang Phú Xã Quang Phú, Đồng Hới/Xã Nhân Trạch, Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, giáp đường ven biển Đồng Hới – Bố Trạch.  100 ha Quy hoạch chi tiết 1/2000 (khu vực phụ cận sân bay)
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu
50 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
2 Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch ven biển Bố Trạch Các xã: Lý Trạch (70)/Nhân Trạch (20), Huyện Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, cách trung tâm Đồng Hới 10km.  90 ha Đã có quy hoạch chung (đô thị Hoàn Lão mở rộng)
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu
30 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
3 Khu đô thị du lịch Phong Nha Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí rất thuận lợi, định hướng phát triển thành trung tâm huyện lỵ mới trong tương lai.  60 ha Quy hoạch phân khu 1/2000 (đô thị du lịch Phong Nha)
NĐT có thể đề xuất quy mô đầu tư phù hợp nhu cầu
30 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
4 Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hải Ninh Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh (phía Bắc DA FLC)
Giao thông kết nối thuận lợi
Cách Đồng Hới 20km.
 50 ha Quy hoạch vùng Quảng Ninh – Lệ Thủy
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu
30 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
5 Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hồng Thủy Xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (phía Nam DA FLC)
Giao thông kết nối thuận lợi
Cách Đồng Hới 24km.
 50 ha Quy hoạch vùng Quảng Ninh – Lệ Thủy
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu
30 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
6 Khu đô thị Bảo Ninh 1 Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.
Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm Đồng Hới.
 21 ha Đã công bố danh mục dự án
Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500
50 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
7 Khu đô thị Bảo Ninh 2 Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.
Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm Đồng Hới.
 18 ha Đã công bố danh mục dự án
Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500
50 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
8 Khu đô thị Bảo Ninh 3 Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.
Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm Đồng Hới.
 17 ha Đã công bố danh mục dự án
Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500
50 tỷ.đ/ha Sở Xây dựng
II. Hạ tầng khu công nghiệp
9 Khu Công nghiệp Cam Liên Các xã: Cam Thủy/Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy.
Giao thông thuận lợi
Cách Đồng Hới 40 km.
 450 ha Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  3.600 tỷ.đ BQL KKT
10 Khu Công nghiệp Bang Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy.
Giao thông thuận lợi
Cách Đồng Hới 60km.
 450 ha Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  3.600 tỷ.đ BQL KKT
11 Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh
Kết nối giao thông thuận lợi
Cách Đồng Hới 7 km.
 300 ha Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  2.400 tỷ.đ BQL KKT
12 Khu Công nghiệp Hòn La 2 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch
Giao thông thuận lợi (gần cảng biển Hòn La).
Cách Đồng Hới 60 km.
 177 ha Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  1.500 tỷ.đ BQL KKT
13 Khu Công nghiệp phía Tây KTT Hòn La Các xã: Quảng Hưng/Quảng Tùng/Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (gần cảng biển Hòn La).
Giao thông thuận lợi, cách Đồng Hới 60 km.
 103 ha Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  800 tỷ.đ BQL KKT
14 Khu phi thuế quan KKT Hòn La Khu Kinh tế Hòn La.
Kết nối giao thông thuận lợi.
Cách Đồng Hới 60km.
 40 ha Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  400 tỷ.đ BQL KKT
15 Khu thương mại dịch vụ Ngã ba Khe Ve Khu kinh tế Cha Lo.
Kết nối giao thông thuận lợi.
Cách Đồng Hới 120km.
 16 ha Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  150 tỷ.đ BQLKKT

* Hình thức đầu tư: 100% vốn Nhà đầu tư

Nguồn: Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 01/6/2018