Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng