Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023)