Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Diễn đàn Kinh tế ASIA 2019 với chủ đề “Hợp tác thương mại Việt Nam – Singapore”