Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Diễn đàn Kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ I