Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

DOANH NGHIỆP VIỆT – ĐÀI LOAN

Thư mời tham dự Hội nghị kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan 2019

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý cơ quan / Đơn vị Nhằm tạo điều kiện giúp các doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và khảo sát thị trường quốc tế tại Đài Loan, từ đó có những nhận định để xây dựng phương hướng hoạt động…
Đọc thêm...