Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020