Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020 TT Tên dự án Địa điểm Quy mô/công suất Vốn đầu tư (Tỷ đồng) Hình thức đầu tư I Cơ sở hạ tầng 35,613 1 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thọ Lộc KKT…
Đọc thêm...