Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Lễ trao giải 100 “Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA”