Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường