Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC)