Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại

Sau thành công của Hội nghị Xúc tiến thương mại kiều bào lần thứ nhất tại Hàn Quốc (tháng 6/2019) và được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, các Bộ ngành, Hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp Hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại doanh nhân kiều bào lần 2 vào tháng 9/2019.

Bài liên quan