Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP KIỀU BÀO ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ

Hình ảnh “HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP KIỀU BÀO ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ“.