Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Hướng dẫn sử dụng

Kích thước hình ảnh

 • Featured Image cho Post/Event: 702 x 336
 • Hình ảnh trong bài viết: Max-width: 702
 • Banner quảng cáo trên header: 728 x 93

Đăng bài viết Tin tức/Tin giao thương

 • Vào đăng bài tại http://doanhnhanvietnam.org.vn/wp-admin/post-new.php
 • Nhập tiêu đề và nội dung bài viết
 • Đưa thành Tin nổi bật
 • Giới hạn quyền xem của Thành viên/Hội viên: Sử dụng Ultimate Member bên phải
  • Apply custom access seetings –> Yes
  • Everyone: Ai cũng có thể xem được
  • Logged Out Users: dành cho thành viên chưa đăng nhập
  • Logged In User: dành cho thành viên đã đăng nhập –> Lựa chọn những nhóm Member được quyền xem.
  • Lưu ý: Đối với từng bài viết trong Tin Giao Thương, chỉ chọn cho Hội viên được quyền xem.
 • Đăng Gallery mới tại http://doanhnhanvietnam.org.vn/wp-admin/post-new.php và chọn Category Gallery.
 • Nhấn “Add Media” để bắt đầu tạo Gallery.
 •  Bên trái lựa chọn “Create Gallery”.
 • Ở giữa, lựa chọn những hình ảnh sẽ đưa vào Gallery. Có thể chỉnh sửa thông tin từng hình ảnh bên phải.
 • Nhấn “Create a new gallery” để chuyển sang Gallery Settings.
 • Nhập tiên đề bên dưới mỗi tấm ảnh (có thể để trống).
  • Link to chọn Media File.
  • Columns: chọn số cột hiển thị.
  • Size chọn Theme – Gallery Block.
 • Nhấn Insert Gallery. Kết quả tương tự như
  [gallery size=”gallery-block” link=”file” ids=”2732,2731,2730,2729,2728,2727,2724,2723,2714,2713″
 • Sử dụng tạm chức năng đăng hình Gallery như bên trên để lấy mã của 12 tấm hình
  Ví dụ: [gallery size=”gallery-block” link=”file” ids=”2732,2731,2730,2729,2728,2727,2724,2723,2714,2713
 • Mở Appereance –> Widgets –> Main Sidebar http://doanhnhanvietnam.org.vn/wp-admin/widgets.php
 • Chọn Shortcodes Ultimate: Gallery để thấy mã code
  [su_custom_gallery source=”media: 2794,2793,2729,2732,2668,2664,2665,2656,2598,2580,2581,2542” link=”lightbox” width=”70″ height=”70″ title=”never” class=”gallery-hiep-hoi”
 • Copy & Paste 12 mã hình ảnh vào và Lưu lại.

Quản lý Giới thiệu

Quản lý Thành viên/Hội viên

Quản lý Sự kiện

Quản lý Enewsletter