Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Đại hội nhiệm kỳ III 2018 – 2023 Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Video về Đại hội nhiệm kỳ III 2018 – 2023 Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV). Tham dự Đại hội có Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình.

Video Đại hội nhiệm kỳ III 2018 – 2023 Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Bài liên quan