Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Đất đai

NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG VÀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Sáng 31/10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin chính sách về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất ở đối với Kiều bào như: điều kiện, thủ tục khi thực hiện các giao dịch về nhà ở;…
Đọc thêm...