Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG VÀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Sáng 31/10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin chính sách về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất ở đối với Kiều bào như: điều kiện, thủ tục khi thực hiện các giao dịch về nhà ở; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất đai.

Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp HCM đã phổ biến thông tin về những hình thức và quy định chung về quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như những điều kiện để hợp pháp quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy chứng nhận sở hữu và sử dụng đất đai, nhà ở đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng được ông Quang giải thích thêm trong hội nghị. Những vấn đề và thắc mắc của Kiều bào đã được ông Quang giải đáp thỏa đáng nhằm giúp đỡ những người tham dự tìm hiểu rõ hơn những kiến thức về quyền sở hữu tài sản, đất đai trong khuôn khổ Pháp luật.

Báo cáo còn nêu lên thực trạng về công tác giải quyết các thủ tục, những khó khăn về thủ tục cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất của Kiều bào tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật hiện hành. Từ đó tạo động lực và khuyến khích Kiều bào yên tâm đầu tư, kinh doanh, làm việc và ổn định cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng kinh tế xã hội của Tp Hồ Chí Minh.

Theo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV)

Bài liên quan