Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Nhà ở

NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG VÀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Sáng 31/10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin chính sách về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất ở đối với Kiều bào như: điều kiện, thủ tục khi thực hiện các giao dịch về nhà ở;…
Đọc thêm...