Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

DỰ ÁN Ở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Các dự án ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2018:

1. Tổ hợp giáo dục đào tạo liên cấp quốc tế và đại học (Cụm 3, đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu). Quy mô dự án do nhà đầu tư đề xuất. Diện tích đất: 4,4ha. (Liên hệ: Sở Giáo dục và Đào tạo).

2. Trường mầm non tại Khu Tái định cư 26,5ha Mỹ Xuân (huyện Tân Thành). Quy mô: 10 nhóm lớp mầm non. Diện tích đất: 06ha. (Liên hệ: UBND huyện Tân Thành).

3. Trường mầm non Long Điền (cơ sở 2). Quy mô: 06 nhóm lớp mầm non. Diện tích đất: 0,1ha. (Liên hệ: UBND huyện Long Điền).

4. Trường mầm non (ở Ấp Lò Vôi, huyện Long Điền). Quy mô: 07 nhóm lớp mầm non. Diện tích đất: 0,5ha. (Liên hệ: UBND huyện Long Điền).

5. Trường mầm non (Khu thửa đất số 110, tờ bản đồ số 9, thị trấn Phước Hải huyện Đất Đỏ). Quy mô: 07 nhóm lớp mầm non. Diện tích đất: 1,5ha. (Liên hệ: UBND huyện Đất Đỏ).

Bài liên quan