Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

DỰ ÁN Ở LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Các dự án ở lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao năm 2018:

1. Khu văn hóa đa năng (tại vị trí sân bỏng đá Long Hải cũ, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền). Quy mô: xây dựng Trung tâm văn hóa với khối hoạt động quần chúng 1.300m2, sân nền 4,000m2, sân bãi, đường bộ 5.000m2. (Liên hệ: UBND huyện Long Điền).

2. Cải tạo, quản lý và khai thác mặt bằng sân vận động hiện hữu tại Khu đất Số 17 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. Quy mô và mục đích cải tạo sân bóng đá hiện hữu để khai thác và sử dụng làm nơi đào tạo bóng đá trẻ. Diện tích đất: 0,6ha. (Liên hệ: Sở Văn hóa và Thể thao).

Bài liên quan