Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

DỰ ÁN VÙNG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CÁ TRA GIỐNG TẬP TRUNG CẦN THƠ

Quy mô: Cung cấp 100 – 200 triệu giống cá tra chất lượng cho các vùng nuôi thủy sản ĐBSCL. Làm cơ sở nhân rộng các khu sản xuất giống thủy sản tập trung khác.

Diện tích: 100 ha

Hình thức đầu tư: BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) hoặc hình thức khác

Vốn đầu tư dự kiến: 352 tỷ

Địa điểm thực hiện dự án: huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

 

Bài liên quan