Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV

“Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo và phát triển bền vững”, quán triệt và thực hiện Quyết định số 1334 của Thủ tưởng Chính phủ về đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Đó là mục tiêu trọng tâm của Đại hội đại biểu Hiệp hội doạnh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra tại TP.HCM sáng ngày 27/01/2024.

Từ năm 2009 đến nay, trải qua 3 kỳ Đại hội, với mục đích “Hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước” Hiệp hội doạnh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã xây dựng được mạng lưới hội viên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, ngày càng lớn mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết các hội, chi hội doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới, là cầu nối hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài; các doanh nghiêp, đối tác nước ngoài với các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước; là “bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Tiếp tục đẩy mạnh vai trò là cầu nối của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để phổ biến đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại; các chính sách về thu hút đầu tư cho kiều bào; những tiềm năng, lợi ích kinh tế trong hoạt động đầu tư trong nước để kiều bào yên tâm, mạnh dạn về hợp tác, đầu tư, nghiên cứu trong nước. Phát huy sự năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của mỗi hội viên trong tham gia các hoạt động xây dựng Hiệp hội, xây dựng đất nước. Mỗi thành viên cần coi Hiệp hội như mái nhà chung và thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy cho từng Hội viên tham dự. Hiệp hội sẽ tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động; mở rộng thành phần lãnh đạo các hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ban chấp hành, các doanh nhân, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước làm hội viên, chi hội liên kết, tạo thành mạng lưới liên kết rộng rãi trên toàn cầu; phát huy tốt vai trò của Ban chấp hành và các hội viên trong xây dựng Hiệp hội vững mạnh, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ,… góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được của Hiệp hội doạnh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Đã góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu hàng hóa Việt đến người dân các nước trên thế giới, vận động bà con kiều bào, cộng đồng doanh nhân kiều bào đầu tư, xây dựng quê hương và tích cực ủng hộ các hoạt động thiện nguyện. Qua đó mong muốn, Hiệp hội sẽ tiếp tục mới phương pháp thu hút vận động, kết nạp hội viên mới ở nhiều thế hệ, độ tuổi, lĩnh vực, quốc gia, khu vực khác nhau; các nâng cao uy tín, tham gia vào các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bên cạnh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới; Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Hiệp hội cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguồn: “https://www.htv.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-hiep-hoi-doanh-nhan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-lan-thu-iv”

Bài liên quan