Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017

Hình ảnh hội nghị thường niên 2017 của BAOOV.

Bài liên quan