Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được thành lập năm 2009. Trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hiệp hội, cùng chúng tôi điểm lại những kỳ đại hội đã qua.

Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 – 2012: Bước khởi đầu cho hành trình lớn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, trong buổi khai mạc Đại hội lần thứ nhất, ngày 9/8/2009 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã phát biểu: “… Hôm nay thực sự là một ngày hội lớn, không chỉ của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, mà của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung – ngày khai sinh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài… Vượt qua bao gian truân của cuộc sống xa quê hương, với truyền thống cần cù, năng động, thông minh và sáng tạo, đồng bào ta ở nước ngoài đã hội nhập nhanh chóng vào đời sống sở tại, có những đóng góp được chính quyền và nhân dân nơi cư trú đánh giá rất cao. Nhiều đồng bào đã thu được những thành công trong kinh doanh và trở thành biểu tượng của sự nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Điều rất đáng tự hào là doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài còn đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Quý vị là những đại diện tiêu biểu, mang đầy tâm huyết và khát vọng cháy bỏng xây dựng một mái nhà chung, để doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu cùng góp sức, làm cho doanh nhân thêm giàu, cộng đồng thêm mạnh, đất nước thêm phồn vinh, sánh vai cùng bạn bè năm châu”.