Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.
duyệt

Hình ảnh

Tăng cường phối hợp truyền thông xúc tiến thương mại với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác đã thông tin về tình hình hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Việt tại nước sở tại; chia sẻ các hoạt động nhằm kết nối, hợp tác đưa sản…
Đọc thêm...