Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Tiêu điểm

Cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hướng về quê hương

Đại hội kêu gọi toàn thể cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hướng về Tổ quốc, cội nguồn; tích cực đổi mới và sáng tạo trong các hoạt động tập thể, thu hút cộng đồng, phát huy hiệu quả vai…
Đọc thêm...